Požadavek na QR kód
API URL = https://api.qrstart.eu
Method = POST

{
	'type': 'bank',
	'apikey': 'ApiKey',
	'amount': 1000,
	'currency': 'CZK',
	'date': '20210101',
	'account': '123456789/6666',
	'note': 'QR Platba',
	'variable': '20210001'
}

Odpověď na QR kód

{
 'success': true,
 'url': 'https://api.qrstart.eu/files/abcdefghijklmn.png'
}

Požadavek na upload PDF souboru
API URL = https://upload.qrstart.eu
Method = POST

{
	'apikey': 'ApiKey',
	'file': '/var/www/your-site/file.pdf'
}

Odpověď na upload PDF souboru

{
 'success': true,
 'fingerprint': '315add676b4eeb3f606cfe8903448ed8c2ac468d'
}

Vstupní parametry
 • type - typ kódu

  • možné hodnoty jsou bank, ean13, code128, text (výchozí bank)

  • type 'bank':

   • amount - částka (int nebo float)
    • povinné
   • currency - měna CZK nebo EUR
    • povinné
   • bank - CZ nebo SK
    • CZ pro český QR kód, SK pro slovenský QR kód (obecně tedy CZ pro české bankovní aplikace, SK pro slovenské bankovní aplikace)
    • pokud není vyplněno, je použito CZ pro CZK měnu a SK pro EUR měnu
   • account - celé číslo účtu včetně kódu banky (123-456789123/4567)
    • povinné pro CZK, pokud nezadáte IBAN
   • iban - IBAN
    • povinné pro EUR (pro CZK pouze pokud nezadáte account)
   • swift - SWIFT kód (BIC)
   • variable - variabilní symbol
   • constant - konstantní symbol
   • specific - specifický symbol
   • note - poznámka pro zákazníka
   • date - datum splatnosti (YYYYMMDD)
   • size - velikost vygenerovaného obrázku v pixelech (min. 50, max. 600, výchozí 150)
    • pro generování do pdf souboru je velikost v mm
   • margin - okraje obrázku v pixelech (výchozí 2)
   • tag - interní poznámka (štítek viditelný v administraci, max. 50 znaků)
   • reference - reference plátce
    • pouze pro SK banky EUR měnu (variable a constant a specific musí být prázné)
  • type ean13:

   • code - EAN-13 kód
    • povinné
   • size - 1-5 (int) (výchozí 2)
    • pro generování do pdf souboru je velikost v mm
   • tag - interní poznámka (štítek viditelný v administraci, max. 50 znaků)
  • type code128:

   • code - text
    • povinné
   • size - 1-5 (int) (výchozí 2)
    • pro generování do pdf souboru je velikost v mm
   • tag - interní poznámka (štítek viditelný v administraci, max. 50 znaků)
  • type text:

   • code - text
    • povinné
   • size - velikost vygenerovaného obrázku v pixelech (min. 50, max. 600, výchozí 150)
    • pro generování do pdf souboru je velikost v mm
   • margin - okraje obrázku v pixelech (výchozí 2)
   • tag - interní poznámka (štítek viditelný v administraci, max. 50 znaků)
  • pokud chcete do svého PDF souboru (max. velikost 1 MB) vložit QR kód, přidejte následující parametry

   • fingerprint - fingerprint z požadavku na upload
   • top - pozice shora v mm
   • bottom - pozice zdola v mm
    • v jednom požadavku použijte buď top nebo bottom
   • left - pozice zleva v mm
   • right - pozice zprava v mm
    • v jednom požadavku použijte buď left nebo right
   • page - stránka, na kterou se obrázek uloží (výchozí 1)
    • pro poslední stránku použijte hodnotu -1